ગુજરાતી નિબંધ - શિક્ષક દિવસ

teachers day
Last Updated: શનિવાર, 4 સપ્ટેમ્બર 2021 (15:29 IST)

શિક્ષક એ વ્યક્તિ છે જે એક બગીચાને જુદા જુદ રંગરૂપના ફૂલોથી સજાવે છે. જે વિદ્યાર્થીઓને કાંટાળા માર્ગે પણ હસીને ચાલવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. તેમને જીવવાનુ કારણ સમજાવે છે. શિક્ષક માટે બધા વિદ્યાર્થીઓ સમાન હોય છે


આ પણ વાંચો :