1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. આરોગ્ય
  3. આરોગ્ય સલાહ
Written By

પનીર ખાવાથી યાદશક્તિ અને એકાગ્રતામાં વિકાસ હોય છે

પનીર ખાવાથી યાદશક્તિ અને એકાગ્રતામાં વિકાસ હોય છે પનીરમાં વિટામિન B મેમોરી તીવ્ર અને એકાગ્ર બનાવે છે.