એબાર્શન વગર એક મહીનાની પ્રેગ્નેંસીથી છુટકારો મેળવવાનો ઉપાય

ઘણી વાર આપણા શરીરમાં ભ્રૂણનો યોગ્ય અને સ્વસ્થ વિકાસ થતો નથી. આવી પરિસ્થિતિમાં આ વિચારવું જરૂરી છે કે પ્રેગ્નેંસીને એક મહીનાના અંદર કેવી રીતે રોકી શકાય. ઘણી વાર ગર્ભનિરોધક ગોળીઓ લેવા છતાંય પણ પ્રેગ્નેંસી રહી જાય છે. ત્યારબાદ પ્રેગ્નેંસીને રોકવાનો  એક જ ઉપાય છે  એબાર્શન. 

એબાર્શન ખૂબ જ વ્યક્તિગત બાબત છે. એબાર્શનનો નિર્ણય લેવો એક બહુ મુશ્કેલ કામ છે ભ્રૂણના અંદર જીવન આવતા પહેલા પ્રેગ્નેંસીને ખત્મ કરવાની પ્રક્રિયાને એબાર્શન કહે છે. એબાર્શનનુ નિર્ણય લેવો સરળ નથી, એ પણ જ્યારે પ્રેગ્નેંસીને એક મહીના થઈ ગયો હોય. કારણકે એનાથી મહિલાને સ્વાસ્થય પર ખરાબ અસર પડે છે. 
pregnancy
જો તમે એબાર્શન કરવા નહી ઈચ્છતા તો કેટલાક એવા વિકલ્પ છે જે પ્રેગ્નેંસી રોકવામાં તમારી મદદ કરી શકે છે. અહીં અમે તમને એવા જ વિકલ્પ જણાવી રહ્યા છે.  જે  મહીના પછી પ્રેગ્નેંસી રોકવામાં તમારા કામ આવશે. 
 


આ પણ વાંચો :