સોશલ મીડિયા પર બ્રેકઅપના મજેદાર તરીકા

આમ તો સોશલ મીડિયા પર ખૂબ ચીજોં ટ્રેડિંગમાં ચાલી રહી છે પણ આજકાલ એવી ફની ચીજે પણ સોશલ મીડિયા પર ટ્રેડ કરવા લાગી છે .

જી હા ,ટ્વિટર પર હેશટૈગની સાથે ટ્રેડિંગ કરી રહ્યા છે. જેમાં લોકો પોતાના અનુભવ જણાવે છે કે પાર્ટનરથી બ્રેકઅપ કેવી રીતે કરવું.

તમે હેલ્દી રિલેશંશિપમાં છો તો તમે
હસવા માટે બ્રેકઅપ કરવાના ટિપ્સ વાંચી શકો છો આવો જાણે ટ્વિટરથી સૌથી
ફની બ્રેકઅપ ટિપ્સ વિશે .


1.leaving your phone with them

2. Compare him with your Dad/ Brother/Ex all the time and how he can never reach to that level.

3. telling me you're pregnant when you're not just to get a reaction out of me. You suspect you plotting can't trust you

4. He: You're looking Fat...
She slaps on his face....

5. "look babe I don't like you anymore it's not working out, I'm going to get some stu and rice you want some?"

6. Call his mother everyday and tell her the flaws(blamish)of parenting!

7. Show her ur bank statement. End of story

8. kiss your ex and your partner instead of finding the reason that lead you to it wud dump you..
9. honey, i brought to you a present...it's red and do 0-100 in less than 4 seconds...it you're new balance!

10. just say ... i am in love with your sisterઆ પણ વાંચો :