1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. રોમાંસ
  3. ગુજરાતી લવ ટિપ્સ
Written By

Relationship Tips in Gujarati - પતિ -પત્ની છો તો આ 10 વાતો જરૂર જાણી લો.

સ બધથી તમારી દુખાવા સહન કરવાની ક્ષમતા વધી જાય છે. ઓર્ગેજ્મથી હાર્મોંસને ગતિ મળે છે અને આથી દુખાવા સહન કરવાની લિમિટ વધી જાય છે. 
 
માણસના જનનાંગથી નિકળતા વીર્ય થોડા કલાક જે જીવત રહે છે. પણ મહિલાના જનનાંગથી નિકળતા પછી આ ત્રણ થી પાંચ દિવસ સુધી સક્રિય રહી શકે છે. 
 
સ બધ કર્યા પછી જો પેશાબ કરવામાં મુશ્કેલી અનુભવાય છે તો જાણો છો કેમ . કારણ કે ઓર્ગેજ્મ  પછી શરીરમાં એંટી ડાયૂરેટિક હાર્મોન બને છે જેથી પેશાબમાં પ્રવાહ રૂકી 
 
જાય છે.
 
આ પણ હેરાન કરી નાખશે કે જો તમે સ બધ પછી પેશાબ કરો છો તો તમને યૂરિનરી ઈંફેક્શન નહી થાય છે. 
 
આવું ઓછા થાય છે , પણ ઘણી મહિલાઓને ફોરપ્લેના સમયે (સ્તન અને નિપ્લસ પર રગડથી) જ ઓર્ગેજ્મ થઈ જાય છે.  
 
પૂર્ણ રૂપે સ બધમાં ડુબાયેલી મહિલાઓને સ્ત્ન 25 ટકા સુધી વધી જાય છે. 
 
સ બધ સ્ટ્રેસ બૂસ્ટર છે જેથી તમારા બ્લ્ડ પ્રેશર પણ ઓછા થઈ જાય છે. 
 
વર્ક આઉટના તરત  પછી સ બધ કરવું લાભકારી હોય છે. કારણ કે કસરતના સ્મયે જનનાંગના પાસે રક્ત સંચાર વધી જાય છે આ સારા સ બધમાં મદદ કરે છે. 
 
જો તમે અઠવાડિયામાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ વાર સેહતમંદ રીતે સ બધ કરો છો તો તમે ચારથી સાત વર્ષ સુધી યુવા લાગો છો.