ગુજરાતી જોક્સ-નવી વહુ થી પૂછ્યું

Last Modified સોમવાર, 3 એપ્રિલ 2017 (15:02 IST)

ગુજરાતી જોક્સ-નવી વહુ થી પૂછ્યું

સાસ - નવી વહુ થી પૂછ્યું

દીકરી તને રસોઈમાં શું આવે છે
વહુ- ચક્કર


આ પણ વાંચો :