0

ગુજરાતી જોક્સ - ફોન મુકવો હતો એટલે ખોટુ બોલવુ પડ્યુ

મંગળવાર,ઑક્ટોબર 13, 2020
0
1

છોકરો - આઈ લવ યૂ

મંગળવાર,ઑક્ટોબર 13, 2020
છોકરો - આઈ લવ યૂ
1
2

ગુજરાતી જોક્સ- ટાઈમપાસ કરે છે

રવિવાર,ઑક્ટોબર 11, 2020
ગુજરાતી જોક્સ- ટાઈમપાસ કરે છે
2
3
પતિ - જાનૂ હુ તારી માટે જીવ આપવા પણ તૈયાર છુ.. પત્ની - જીવ આપવો સહેલો છે.
3
4
ગુજરાતી જોક્સ- એક કૉફી કેટલાની છે?
4
4
5
ગુજરાતી જોક્સ- લેડીજથી કોણ માથાકૂટ કરે...
5
6
છોકરો - તમારું નામ શું છે છોકરી- SILENT LADY
6
7
ગુજરાતી જોક્સ -મને જ ઘૂરીને જોઈ રહ્યા છો..
7
8

ગુજરાતી જોક્સ -વાસણ નહી ધોય

મંગળવાર,ઑક્ટોબર 6, 2020
ગુજરાતી જોક્સ -વાસણ નહી ધોય
8
8
9
ગુજરાતી જોક્સ -ઘરમાં પોતું કરેલું
9
10
બારમા ધોરણ પછી B.A. કરવું તેટલું જ
10
11
ગુજરાતી જોક્સ - 10 કિલોમીટર ચાલવાનો કહ્યું
11
12
પતિ-શાહજહાંથી પણ વધારે પત્ની -મારા મર્યા પછી તાજમહલ બનાવશો
12
13
ગુજરાતી જોક્સ - પાડોશનનો નામ દુઆ હોય તો -જોક્સ જરૂર વાંચો
13
14

ગુજરાતી મસ્ત જોક્સ -

રવિવાર,ઑક્ટોબર 4, 2020
ગુજરાતી મસ્ત જોક્સ -
14
15
Kids Special Jokes :મેથ્સનો સવાલ બેડ પર શા માટે કરી રહ્યા છો
15
16

Jokes- ચટપટો જોક્સ

ગુરુવાર,ઑક્ટોબર 1, 2020
Jokes- ચટપટો જોક્સ
16
17
તમે આ માણસને શું કહેશો જે સતત બોલતુ જાય છે જ્યારે કોઈ તેને સાંભળવામાં રૂચિ નહી જોવાતું
17
18
ગુજરાતી જોક્સ - અભ્યાસ માત્ર બે જ કારણથી
18
19

જોક્સ - રાહુલની wife

મંગળવાર,સપ્ટેમ્બર 29, 2020
જોક્સ - રાહુલની wife
19