ગુજરાતી જોક્સ - બાઈક ધીરે ચલાવો

Last Updated: મંગળવાર, 29 ડિસેમ્બર 2015 (15:34 IST)


પ્રીતો- એ બાઈક ધીમે હલાવો મને બીક લાગી રહી છે.

અરે તને પણ બીક લાગી રહી છે તો મારી જેમ આંખો બંદ કરી લે


આ પણ વાંચો :