ગુજરાતી જોક્સ - moral jokes

Last Updated: ગુરુવાર, 1 જૂન 2017 (17:31 IST)
રાહુલ એક વાર જંગલમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો ત્યારે

અચાનક વરસાત ચાલૂ થઈ ગયો

ત્યાંથી એક છોકરી એ રાહુલને અવાજ લગાવીને

કહ્યું મારી પાસે છત્રી છે એમાં આવી જાઓ

રાહુલે કહ્યુ- નહી બહેનજી ઠીક છે

એમ કહીને રાહુલ ત્યાંથી ભાગી ગયો

- મોરલ વોરલ કઈ નથી

એ છોકરીના પગ ઉંધા હતા.


આ પણ વાંચો :