ગુજરાતી જોક્સ- સાઈલેંટ ફિલ્મ

Last Modified મંગળવાર, 11 એપ્રિલ 2017 (00:51 IST)

પ્રોફેસર - કહો પહેલી હિંદી સાઈલેંટ ફિલ્મ કઈ હતી

સરદાર- જો ફિલ્મ સાઈલેંટ હતી તો તમને

કેવી રીતે ખબર કે હિંદી છે..આ પણ વાંચો :