ગુજરાતી જોક્સ - કેવી છોકરી ?

jokes
Last Updated: બુધવાર, 6 જાન્યુઆરી 2016 (14:34 IST)
મિત્ર બીજા મિત્રથી

છોકરી કેવી પસંદ છે તને
મને એવી છોકરી પસંદ છે જેના ખોડામાં માથું મૂકીને સૂવે

તો એના મોઢું ન જોવાય !!!!
આ પણ વાંચો :