ગુજરાતી જોક્સ-હું બધાને ઓળખું છું

Last Modified ગુરુવાર, 13 એપ્રિલ 2017 (14:17 IST)


ફેસબુક- હું બધાને ઓળખું છું

ગૂગલ- મારી પાસે બધી જ માહિતી છે
ઈંટરનેટ - મારા વગ્ર તું કઈ જ નથી

ચાર્જર- કોને ચરબી ચડી છે...


આ પણ વાંચો :