ગુજરાતી જોક્સ - પિતાનુ નામ

Last Modified ગુરુવાર, 11 મે 2017 (12:58 IST)

ટીચર - તારા પિતાજીનું નામ અંગ્રેજીમાં લખ

વિદ્યાર્થીએ લખ્યુ - beautiful red underwear

ટીચર - આ શુ બકવાસ છે...

ચાલ હવે હિન્દીમાં લખ તારા પિતાનું નામ

વિદ્યાર્થીએ લખ્યુ - સુંદર લાલ ચડ્ડાઆ પણ વાંચો :