ગુજરાતી જોક્સ - સુવિચાર

સંતાએ બંતાથી પૂછ્યા

પ્રેમ અને મિત્રતામં શું ફરક છે

બંતાએ જવાબ આપ્યા - પ્રેમ સોના છે અને મિત્ર હીરા

સોના તૂટીને ફરીથી બની જાય છે

પણ હીરા તૂટીને બીજો નહી બને....


આ પણ વાંચો :