ગુજરાતી જોક્સ- આજે એક છોકરીનો સ્ટેટસ વાચીને મગજ ચકરાઈ ગયું

Last Updated: બુધવાર, 22 મે 2019 (16:29 IST)
આજે એક છોકરીનો સ્ટેટસ વાચીને મગજ

ચકરાઈ ગયું


લખ્યું હતું

ના હું લગ્ન કરીશ

ના મારા બાળકોને કરવા દઈશ


આ પણ વાંચો :