ગુજરાતી જોક્સ -મૃત્યુ પછી તેરમું કરવું

Last Modified સોમવાર, 5 ઑક્ટોબર 2020 (17:01 IST)

બારમા ધોરણ પછી B.A. કરવું
તેટલું જ

જરૂરી છે જેટલું

મૃત્યુ પછી તેરમું કરવું

થયું કાંઈ નથી માત્ર આત્માને શાંતિ મળી જાય છે.આ પણ વાંચો :