ગુજરાતી જોક્સ- Thanks ના બોલવું

Last Modified સોમવાર, 3 એપ્રિલ 2017 (15:13 IST)
એક છોકરાએ છોકરીની મદદ કરી


છોકરીએ Thanks બોલ્યું

છોકરા- Thanks ના બોલ ગાંડી

આ લે મારું નંબર

તારી ત્રણ બેન પડીને આપશે

અને તેને કહેજે કે એ પણ ત્રણ બેન પણીને આપે
બસ આટલું જ કર મારા માટે..આ પણ વાંચો :