આજની શાયરી - તારા માટે

વેબ દુનિયા|

તારી આંખોની પ્યાસ બનવા તૈયાર છું
તારા હૃદયનો શ્વાસ બનવા તૈયાર છુ હું તારા માટે
તુ જો આવીને મને સજીવન કરે,
તો હું રોજેરોજ લાશ બનવા તૈયાર છું.ફક્ત તારા માટે

સંબંધિત સમાચાર


આ પણ વાંચો :