કાંટાળી જીંદગી

વેબ દુનિયા|

ફૂલોનો સંગ ખૂબ જ આકર્ષક લાગે છે
પરંતુ જીવન તો એ જ છે જે કાંટામાંથી પસાર થાય


આ પણ વાંચો :