ગુજરાતી શાયરી - નજરથી કેદ કરી ગયુ કોઈ

વેબ દુનિયા|

P.R
નજરોથી વાત કરી અને દિલ ચોરી ગયા
અંધારાના પડછાયામાં ધડકન સંભળાવી ગયા
અમે તો તમને પાંરકા જ સમજતા હતા
તમે તો અમને નજરોમાં કેદ કરી ગયા


આ પણ વાંચો :