ગુજરાતી શાયરી

Last Modified ગુરુવાર, 2 જુલાઈ 2015 (17:55 IST)
heartદુખ ઘણુ થઈ ગયું છે ઍમ ના કહો
સહનશક્તિ ઓછી થઈ ગઈ છે ઍમ કહો
સેહતા આવડી જાય તો
રેહતા પણ આવડી જાયheartઆ પણ વાંચો :