ચાતક

વેબ દુનિયા|

પ્રેમ કરો તો એવો કરો કે તેના દિલમાં તમારી મૂર્તિ બની જાય
જે ઉડતો હતો ભમરો બનીને તે તમારો ચાતક બની જાય


આ પણ વાંચો :