જીવનસાથી

વેબ દુનિયા|

જીવનસાથી વગરની એકલતાથી ગભરાવુ છુ
પ્રેમથી નહી પ્રેમને ઠોકર ન મળે એનાથી ગભરાવુ છુ
તેમને મળવાની ઈચ્છાથી મન હિલોળે ચડ્યુ તો છે
પણ તે મળ્યા પછી જતા રહેશે એ અહેસાસથી ગભરાવુ છુ


આ પણ વાંચો :