તમારી નજર

N.D
તમારી આંખોમાં જોઈને અમે ન જાણે કેટલા સપના સજાવી દીધા છે
કલ્યાણી દેશમુખ|
શરમથી ઝુકાયેલી તમારી એ નજરે મારા દિલની ધક ધક વધારી દીધી છે.


આ પણ વાંચો :