તારા વિના

વેબ દુનિયા|

તારા વિના મને એકલુ ગમતુ નથી, બીજા કોઈની સાથે મન મારુ મળતુ નથી
આવી જા હવે પ્રેમની પરીક્ષા લીધા વગર, તારા આવવાની રાહમાં આંખો રસ્તા પરથી હટતી નથી




આ પણ વાંચો :