દિલની હલચલ

વેબ દુનિયા|

નામ મારુ સાંભળી, આંખોમાં શરમ છલકાઈ ગઈ હશે
હોઠ તારા ખામોશ રહેવા છતા દિલમાં તો ક્યાંક હલચલ થઈ હશે


આ પણ વાંચો :