દિલે-એ-વેપાર

વેબ દુનિયા|

દિલ લગાવવુ ખૂબ સહેલુ છે,
પણ નિભાવવો છે મુશ્કેલ
હાથમાં હાથ પકડીને વચન આપવુ તો સહેલુ છે
પણ એ વચન પર અટલ રહેવુ છે મુશ્કેલ


આ પણ વાંચો :