દુશ્મન દિલના

N.D
મારા પ્રેમને ઠુકરાવી રડાવી રહ્યા છો તમે
એક ભૂલ સમજીને ભૂલાવી રહ્યા છો તમે
શુ જરૂર છે તમને મારા દિલના દુશ્મન બનવાની
વેબ દુનિયા|
દુશ્મની કરીને પણ દિલમાં તો વસી રહ્યા છો જ તમે


આ પણ વાંચો :