નસીબની વાત

N.D
દરેકનો પ્રેમ સફળ નથી થતો
કોઈને પ્રેમી તો કોઈને પ્રેમ જ નથી મળતો
આ તો પોત પોતાના છે
વેબ દુનિયા|
દરેકને મનપસંદ હમસફર નથી મળતો


આ પણ વાંચો :