મારી સાથે

કલ્યાણી દેશમુખ|

ચહેરો મારો ખીલી જાય છે, જો તુ હોય મારી સાથે
મન ઉમંગોથી ઉછળે છે જો તુ હોય મારી સાથે
આંખો શરમાય છે, પણ દિલ મારુ હરખાય છે
મારામાં આત્મવિશ્વાસ જાગી જાય છે જો તુ હોય મારી સાથે


આ પણ વાંચો :