લહેરાતી લટો

વેબ દુનિયા|

તમારી આ લહેરાતી લટોને જરા કાબૂમા રાખો
લાખોના દિલ ઘાયલ કર્યા હવે
તમે જરા તેલ તો નાખો


આ પણ વાંચો :