સજા ન આપો

વેબ દુનિયા|

જાતે બોલાવીને મહેફિલમાં અજાણ્યા બની જાવ છો
સામે આવુ છુ તો નજરો ઝુકાવી દો છો
ન બોલવુ હોય તો કોઈ વાંધો નહી
પણ દુશ્મન સાથે દોસ્તી કરીને સજા કેમ આપો છો


આ પણ વાંચો :