શુક્રવાર, 7 ઑક્ટોબર 2022
  1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. ગુજરાતી સાહિત્ય
  3. ગુજરાતી વાર્તા
Written By
Last Updated: શુક્રવાર, 4 સપ્ટેમ્બર 2020 (20:06 IST)

Kids Story વાર્તા- શહેરમાં કેટલા કાગડાઓ છે

એક દિવસ, રાજા અકબરે તેની દરબારમાં એક સવાલ પૂછ્યો, જે કોર્ટરૂમના બધાને મૂંઝવણમાં મૂકી ગયો. જ્યારે બધાએ જવાબ શોધવા પ્રયત્ન કર્યો, બીરબલ અંદર ગયો અને પૂછ્યું કે આ મામલો શું છે. તેઓએ તેમને આ પ્રશ્નનો પુનરાવર્તન કર્યું.
 
જાહેરાત
સવાલ એ હતો કે "શહેરમાં કેટલા કાગડાઓ છે?"
 
બીરબલ તરત હસ્યો અને અકબર પાસે ગયો. તેણે જવાબ જાહેર કર્યો; તેણે કહ્યું કે શહેરમાં એકવીસ હજાર, પાંચસો તેવીસ કાગડાઓ હતા. જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે તે જવાબ કેવી રીતે જાણે છે, ત્યારે બીરબલે જવાબ આપ્યો, “તમારા માણસોને કાગડાની સંખ્યા ગણવા કહો. જો ત્યાં વધુ હોય, તો કાગડાઓના સંબંધીઓ નજીકના શહેરોથી તેમની મુલાકાત લેવા આવ્યા હોવા જોઈએ. જો ત્યાં ઓછાં છે, તો અમારા શહેરનાં કાગડાઓ શહેરની બહાર રહેતા તેમના સંબંધીઓને મળવા ગયા હોઈએ " જવાબથી ખુશ થઈને અકબરે બીરબલને રૂબી અને મોતીની ચેન સમ્માનિત કર્યો.
 
વાર્તા નો સાર
તમારા જવાબ માટે ખુલાસો રાખવો એ જવાબ હોવા જેટલું જ મહત્વપૂર્ણ છે.