આ ટિપ્સ અજમાવીને હવે ઘર જ બનાવો સરસ સમોસા

સમોસા એક દરેકને પસંદનો સ્નેક્સ છે અને ચા સાથે તો આ એક બેસ્ટ ઑપ્શન છે. તેને ઘરે બનાવવું ખૂબ જ સરળ છે. એક વાર બનાવું શીખી લઈ તો બજારનો સમોસા લાવવી જરૂર બંદ કરી નાખો.
ટિપ્સ 
-સમોસા માટે મેંદા વધારે લૂજ ન બાંધવું.  
- જો વળતા સમયે લોજ લાગે તો તેની ઉપર સૂકો મેંદો નાખી એક વાર ફરીથી બાંધી લો. 
- ભરાવન બનાવવા માટે બટાકાને એક દિવસ પહેલા જ બાફી લો 
- ભરાવન સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે આમચૂર જરૂર નાખો. 
- સમોસ તળતા સમયે તાપ ધીમું રાખો. 
- સમોસાને હળવી સોનેરી થતા સુધી મધ્યમ તાપ કરવી.  


આ પણ વાંચો :