1-1-11નો અતિ શુભ સંયોગ

વેબ દુનિયા|

N.D
આવનારા વર્ષનો પ્રથમ દિવસ આંકડાઓનો નવો સરવાળો લઈને આવશે. વર્ષની પ્રથમ તારીખ એક સાથે ચાર 'એક' લઈને આવશે. તેને એક અને એક અગિયારના રૂપમાં પણ જોઈ શકાય છે એટલુ જ નહી આ વર્ષે અંકોના કેટલાક વધુ અનોખા સંયોગ પણ બનશે.

એક જાન્યુઆરી બે હજાર અગિયારને અંકોમાં લખવાથી એક સાથે ચાર વાર એક દેખાશે. સરળ લિપિમાં લખવથી આ 1-1-11 આ રીતે લખવામાં આવશે. જેમા આ સરવાળો કુલ 4 બનશે જેને અંકશાસ્ત્ર દ્વારા સારી સ્થિતિ બતાડવામાં આવે છે.

હિતકારી રહેશે અંકનુ ગણિત - અંકશાસ્ત્રીઓના મુજબ 1 અને 9ને પ્રતિનિધિ અંક માનવામાં આવે ચ હે. આ અંકોની હાજરી દેશમાં ખેતી, ઉત્પાદન વગેરે ક્ષેત્રોમાં સારી સ્થિતિને બનાવશે. આ અંકનો સરવાળો સૌથી શક્તિશાળી છે અને તેનાથી અહીં દુર્ઘટનાઓ પર અંકુશ લાગશે, તો બીજી બાજુ રાજનીતિમાં સ્થિરતાની સ્થિતિ બનશે.
N.D
નવુ વર્ષ શરૂ થતા જ સાત અંકોને સાથે જ 10 અંકોનો સંયોગ બની રહ્યો છે. જ્યારે જાન્યુઆરી 2011ના રોજ ધડિયાળની સોઈ 11 વાગીને 11 મિનિટ અને 11 સેકંડ પર હશે ત્યારે તારીખનો ક રમ 01-01-11 હશે અને જો આ તારીખની સાથે સાથે સમય પણ જોડવામાં આવે તો અંકોનો ક્રમ 01 - 01 -11 -11 -11 -11 આ પ્રકારની એક જાન્યુઆરીને 10 એક નો સંયોગ નિર્મિત થઈ રહ્યો છે, જો આ બધા 10 અંકોને જોડી દેવામાં આવે તો તેનો મૂલાંક પણ 1 જ આવશે.
અંક શાસ્ત્રના મુજબ દુનિયમાં 1 અંક પર સૂર્યદેવનુ અધિપત્ય છે અને સૂર્યદેવને જ્યોતિષમાં ગ્રહોના રાજા માનવામાં આવે છે. નવા વર્ષના પ્રથમ જ દિવસે 10 અંકના આ સંયોગથી આ વર્ષ સૂર્યદેવથી વિશેષ પ્રભાવિત રહેશે.

યોગ એવા પણ આવશે ; વર્ષ 2011માં 1-1-11ની સ્થિતિ ઉપરાંત કેટલીક તારીખો એવી પણ આવશે, જે અંકોના કેટલાક નવા યોગ બનાવશે. એવા યોગ ઓછામાં ઓછા સો વર્ષમાં એકવાર બને છે. આ તારીખોમાં 9-10-11 (9 ઓક્ટોબર 2011) અને 11-11-11 (11 નવેમ્બર 2011)નો સમાવેશ રહેશે.


આ પણ વાંચો :