આંગળી જોઈને ચૂટો પત્ની નહી તો ઉમ્ર ભર પછતાવો પડી શકે છે

wife
Last Modified મંગળવાર, 6 એપ્રિલ 2021 (19:51 IST)
હસ્તરેખા શાસ્ત્ર મુજબ કોઈ પણ માણસની ઓળખ તેમના શરીરને જોઈને સરળતાથી કરી શકાય છે. આજે અમે તમને કેટલાક એવા જ ટિપ્સ જણાવીશ જેની સહાયતાથી તમે આંગળી જોઈને તેમના માટે યોગ્ય છોકરી ચયન કરી શકો છો.

- જે છોકરીઓની આંગળીઓ ગોળ અને લાંબી હોય છે, એ પોતે તો ભાગ્યશાળી હોય જ છે, તેમના પતિ માટે પણ સૌભાગ્ય લાવે છે.

- જે છોકરીઓની આંગળી ચિકણી, સીધી અને ગાંઠ વગર હોય છે એ તેમના પતિ અને પરિવાર માટે લકી સિદ્ધ હોય છે.

- જે છોકરીઓની આંગળીના આગળના ભાગ પાતળું હોય છે અને બધા પોર એક સમાન હોય છે, તેમની મેરિડ લાઈફ બહુ સારી વીતે છે.

- મોટી આંગળીના વાળી છોકરીઓ ખર્ચીળે હોય છે. તેનો ભવિષ્ય પણ મુશ્કેલીઓ ભરેલું હોય છે.

- જે છોકરીઓની આંગળીના વચ્ચે ખાલી જગ્યા જોવાઈ છે તે છોકરીઓનો ભાગ્ય ન ખરાબ હોય છે, ન વધારે સારું હોય છે એ જીવનભર એક જેવી જ લાઈફ પસાર કરે છે.

- જે છોકરીની હથેળીના પાછળ વાળ હોય છે, તે છોકરીના પરિણીત જીવન ખૂબ મુશ્કેલીઓ ભરેલું પસાર થાય છે.


આ પણ વાંચો :