ધોઈને પહેરો

વેબ દુનિયા|

પિતાજી - અરે, બેટા તે ભીનુ શર્ટ કેમ પહેર્યુ છે ?
પુત્ર - કારણ કે આના પર લખ્યુ છે કે વોશ એંડ વિયર


આ પણ વાંચો :