ભીની થશે

વેબ દુનિયા|

શિક્ષક - રમેશ, સમુદ્રમાં લાલ ઈંટ નાખીએ તો શુ થાય ?
રમેશ - ઈંટ ભીની થઈ જાય.


આ પણ વાંચો :