પ્રેમ

N.D
પ્રેમી - પ્રિયા, શુ હું પહેલો જ પુરૂષ છુ જેણે તને કર્યો છે ?
વેબ દુનિયા|
પ્રેમિકા - હા, તમે પહેલા જ પુરૂષ છો જેણે મને પ્રેમ કર્યો છે, બાકી તો હું જ અત્યાર સુધી પુરૂષોને પ્રેમ કરતી રહી છુ.


આ પણ વાંચો :