તર્કશાસ્ત્રી !

N.D
પપ્પા - બેટા, શુ તુ જાણે છે કે કુતુબ મીનાર કોણે બનાવ્યુ ?
પુત્ર : કુતુબુદ્દીન એબકે
પપ્પા : શાબાશ બેટા અને ?
પુત્ર : તાજ ઉદ્દીન એબકે
વેબ દુનિયા|


આ પણ વાંચો :