1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. »
  3. બાળ જગત
  4. »
  5. ગુજરાતી બાળ કાવ્ય
Written By નઇ દુનિયા|

ચતુર ખિસકોલી

N.D
ઉછળ-કૂદ કરી રહી ખિસકોલી
એ તો બાળકો જેવી નટખટ છે
કોતરી-કોતરીને ફળ ખાતી
આપણા તો હાથમાં પણ ન આવતી
તેને પકડવા જે કોશિશ કરશે
તે બુધ્ધુ થઈને પરત ફરશે