બુધવાર, 5 ઑક્ટોબર 2022
  1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. બાળ જગત
  3. ગુજરાતી બાળ વાર્તા
Written By
Last Updated: મંગળવાર, 4 મે 2021 (11:11 IST)

ગુજરાતી વાર્તા- દેડકા અને ઉંદરની મિત્રતા

ખૂબ સમય પહેલાની વાત છે કોઈ ગાઢ જંગલમાં એક નાનો તલાવ હતો. તેમાં એક દેડકો રહેતો હતો. તેણે એક મિત્રની શોધ હતી. એ4ક દિવસ તે તળાવની પાસે એક ઝાડની નીચેથીઉંદર નિક્ળ્યો. ઉંદરએ દેડકાને દુખી જોઈને તેનાથી પૂછ્યો મિત્ર શું વાત છે તમે ખૂન દુખી લાગી રહ્યા છો. દેડકાએ કહ્યુ "મારિ કોઈ મિત્ર નથી" જેને હુ મારી બધી વાત બોલી શકું. આપણા સુખ-દુખની વાત જણાવું. આટલા સાંભળતા જ ઉંદરે ઉછળતા જવાબ આપ્યો. અરે! આજથી તમે મને આપણો મિત્ર સમજો, "હુ તારી સાથે દર સમયે રહીશ"  આટલુ સાંભળતા જ દેડકો ખૂન ખુશ થયો. 
 
મિત્રતા થયા જ બન્ને કલાલો સુધી એકબીજાથી વાત કરવા લાગ્યા. દેડકો તળાવથી નિકળીને ક્યારે ઝાડની નીચે બનેલા ઉંદરના બિલમાં ચાલ્યો જાય, તો કયારે બન્ને તળાવની બહાર બેસીને ખૂબ વાતોં કરતા. 
બન્નેન વચ્ચે મિત્રતા ખૂબ થઈ. ઉંદર અને દેડકા તેમના મનની વાત હમેશા એક બીજાથી  શેયર કરતા. થતા-થતા દેડકાના મનમાં થયુ કે હુ તો હમેશા ઉંદરના બિલમાં તેનાથી વાત કરવા જઉં છુ, પણ ઉંદર મારા 
તલાવમાં ક્યારે નહી આવે. આ વિચારતા-વિચારતા ઉંદરને પાણીમાં લાવવા માટે દેડકો એક ઉપાય આવ્યો. 
ચતુર દેડકા ઉંદરથી કીધું "મિત્ર અમારી મિત્રતા ખૂબ ગાઢ થઈ ગઈ છે "  હવે આપણે કંઇક કરવું જોઈએ જેથી કોઈને બીજાની યાદ આવે કે તરત જ અમને ખ્યાલ આવે. "ઉંદરએ હાલાકી સાથે કહ્યું," હા, પણ આપણે શું કરીશું? ”દુષ્ટ દેડકાએ તરત બોલ્યો,“ તમારી પૂંછડી અને મારો પગ દોરડા વડે એકવાર બાંધી દેવામાં આવશે, તો જેમ જ આપણે એક બીજાને યાદ કરીશું, તો અમે તેને ખેંચીશું, 
 
જેની સાથે આપણે જાણી શકીશું. ”ઉંદરને દેડકાની યુક્તિનો ખ્યાલ નહોતો, તેથી ભોળુ ઉંદર તેને સરળતાથી સહમત થઈ ગયું. દેડકાએ ઝડપથી તેના પગ અને ઉંદરની પૂંછડી બાંધી. આ પછી, દેડકા સીધા જ પાણીમાં કૂદી ગયો. દેડકા ખુશ હતો, કારણ કે તેનો ય્ક્તિ કામ કરી ગઈ. પણ જમીન પર રહેતા ઉંદરોની હાલત વધુ કથળી. થોડી વાર પછી ઉંદર મૃત્યુ પામ્યો
 
ગરુડ આકાશમાં ઉડતો આ બધુ જોઈ રહ્યો હતો. ઉંદરને પાણીમાં તરતા જોતાંની સાથે જ ગરુડ તરત જ તેને મોંમાં દબાવીને ઉડી ગયું. દુષ્ટ દેડકાને પણ ઉંદર સાથે બાંધી દેવામાં આવ્યો, જેથી તે પણ ગરુડચુંગળમાં અટવાયું. પહેલા દેડકાને સમજાયું નહીં કે શું થયું. તેણે વિચારવા લાગ્યુ કે તે આકાશમાં કેવી રીતે ઉડે છે. જેમ તેણે ઉપર જોયું, તે ગરુડને જોઈને ભયભીત થઈ ગયો. તેઓ ભગવાન પાસે તેની જીંદગી ભીખ માંગતી, પણ ગરુડ તેને ઉંદરની સાથે ખાઈ ગયો. 
 
દેડકા અને ઉંદરની વાર્તામાંથી શીખ- જેઓ બીજાને નુકસાન પહોંચાડવાનું વિચારતા હોય છે તે નુકસાન પોતાને પણ સહન કરવું પડે છે. તે જે કરે છે તે ભરે છે. તેથી, બાળકોએ દુષ્ટ લોકો અને દરેક સાથે મિત્રતા ન કરવી જોઈએ. પરંતુ તમારે તમારી બુદ્ધિનો પણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ.