નવરાત્રિ ઘટસ્થાપના મુહુર્ત 2013

શારદીય નવરાત્રિ ઘટસ્થાપના મુહુર્ત 2013

વેબ દુનિયા|
P.R

ઘટસ્થાપના અર્થાત ળશ સ્થાપના એ નવરાત્રિની એક ધાર્મિક પ્રક્રિયા છે. આ વર્ષે દુર્ગા નવરાત્રિ 5 ઓક્ટોબર 2013 થી 13 ઓક્ટોબર સુધીની છે. ળશ સ્થાપના પ્રતિપ્રદાના રોજ અર્થાત 5 ઓક્ટોબર 2013ના રોજ કરાશે.

કળશ મતલબ એક માટીનો ઘડો અને સ્થાપના મતલબ એક નિશ્ચિત સ્થાન પર તેને નવ દિવસ સુધી મુકવો. આ ઘડામાં પાણી ભરવામાં આવે કે પછી કેટલાક લોકો ગરબી (કાણાવાળો ઘડો) મુકે છે અને તેમા નવ દિવસની અખંડ જ્યોત પ્રગટાવે છે. આ જ્યોત કે પાણીને દુર્ગાના પ્રતિક રૂપે માનવામાં આવે છે. આ કળશ પવિત્ર સ્થાન કે પૂજાઘરમાં મુકવામાં આવે છે અને નવ દિવસ સુધી તેની પૂજા કરવામાં આવે છે. ઘણા લોકો આ દિવસે જ્વારા ઉગાડે છે.
ઘટસ્થાપના

આ વર્ષે ઘટસ્થાપનાનું શુભ મુહુર્ત 5 ઓક્ટોબર 2013ના રોજ આ પ્રમાણે છે.

સવારે શુભ ચોઘડિયા મુજબ 6:00 થી 7:28 વાગ્યા સુધી
અને અભિજીત મુહુર્ત બપોરે 12:03 થી 12:50 સુધી
આગળ ઘટસ્થાપનાનું મહત્વ


આ પણ વાંચો :