શું કરીએ કે ધન વરસે રામનવમીના દિવસે ?

* રામનવમીના દિવસે ભગવાન શ્રીરામની પૂજા કરો. 
 
* નવું ઘર દુકાન અને પ્રતિષ્ઠાનમાં પૂજા-અર્ચના કરીને પ્રવેશ કરી શકાય છે. 


આ પણ વાંચો :