સામુદ્રિક શાસ્ત્ર- એવા વક્ષસ્થળ વાળી મહિલાઓ હોય છે વિલક્ષણ ગુણ

મુજબ માણસના જુદા-જુદા અંગની સરચનાઓના આધારે તેમના સ્વભાવના વિશે ખબર પડે છે. સમુદ્ર શાસ્ત્રમાં મહિલાઓની છાતીની સંરચનાના આધારે 

 
તેમના સ્વભાવના વિશે જણાવ્યું છે. સમુદ્ર શાસ્ત્ર મુજબ મહિલાની છાતીની સંરચનાના આધારે કેટલાક આ રીતે સ્વભાવગત વિશેષતાઓ વિશે જણાવ્યું છે. 
વક્ષસ્થળની બનાવટના આધારે સ્વભાવ 
જે મહિલાઓની છાતી પહોળી હોય છે એ મહિલા સાહસીએ અહંકારી અને ક્રોધી સ્વભાવ વાળી હોય છે. એ પરિવાર પર પોતાનો સિક્કો ચલાવવાના પ્રયાસ કરતી રહે છે. 
 
જે મહિલાઓની છાતી લાલ રંગ કે પછી કાળા રંગની હોય છે, એ મહિલા સુંદર અને વધારે પુત્રોને જન્મ આપનારી હોય છે. એવી મહિલા સાંસારિક છલ પ્રચંપથી દૂર રહેવું જ પસંદ કરે છે. 
જે મહિલાની છાતી પર હળવા વાળ હોય છે, એ મહિલા ઘણા પુરૂષો સાથે સંબંધ રાખનારી હોય છે. એવી મહિલા ઝૂઠ બોલવામાં હોશિયાર હોય છે અને એ સગાઓને દગો આપવાથી પણ ચૂક નહી કરતી. 
 
જે મહિલાઓની છાતી ઉંચી અને પુષ્ટ હોય છે એ મહિલા ઘણા પ્રકારના સુખ ભોગનારી અને ધનધાન્ય અને એશ્વર્ય પરિપૂર્ણ હોય છે. 


આ પણ વાંચો :