સેક્સ લાઈફ- સેક્સ તનાવ દૂર કરવાનો રામબાણ ઈલાજ

love
 
હેલ્દી સેક્સ કોઈ પણ થાક આપતી એકસરસાઈજથી વધારે અસરકારક હોય છે. સેક્સ કરવાથી માણસ માનસિક તનાવ થી ઉપર ઉઠે છે. આથી સેક્સ તનાવ  દૂર કરવાનો રામબાણ ઈલાજ છે. સેક્સથી સૌંદર્યમાં પણ વધારો થાય છે. 
 
એકવાર સેક્સ કરવાથી 500 થી 100 કેલોરી બર્ન થાય છે . 
 
સેક્સ શરીરમાં ઈસ્ટ્રોજન હાર્મોન ઉતપન્ન કરે છે જે હાડકાઓ માટે રોગ નહી થતા. 
 
નિયમિત કરવાથી ઓસ્ટિયોપોરિટસ નામનો રોગ  નહી થાય છે.    
 


આ પણ વાંચો :