સેક્સ લાઈફમાં તડકા લગાવવા પુરૂષ આ પોજીશન અજમાવે

Last Modified સોમવાર, 12 માર્ચ 2018 (18:50 IST)
દરેક માણસ સેક્સ લાઈફને હૉટ બનાવવા નવા-નવા પ્રયોગ કરે છે .પણ તમે  તમારી  સેક્સ લાઈફમાં તડકા લગાવવા એવા કામ કરી શકો છો જેથી તમારી રોમાંચક  અને હોટ થઈ શકે છે. 
સેક્સ કરતા સમયે  સૌથી મુખ્ય ભૂમિકા કમરની રહે છે અને  આથી કેવી રીતે અને કઈ પોજીશનમાં સેક્સ કરીને મજા માણવી અને કોઈ સાઈડના  હોય તો આ રીતે તમે  હૉટ-શૉટ સેક્સ કરવી જોઈએ. 
 
પુરૂષ અજમાવે આ પોજીશન 
સેકસ પોજીશન કોઈ એક ખાસ દુ:ખાવાથી છુટકારો અપાવે છે. આથી આવા પુરૂષો માટે  ડોગી સ્ટાઈલની પોજીશનને સર્વશ્રેષ્ઠ છે.  
આ પોઝિશનમાં સ્ત્રી તેના હાથની કોણીને બદલે બંને હાથથી પોતાને સપોર્ટ આપે છે.
રિસર્ચમાં  મળ્યું કે જે મહિલાઓને કમરમાં આંટા આવે છે તેમણે ખૂબ મોડે સુધી બેસા રહેવાને કારણે આવું હોઈ શકે છે. આવી મહિલાઓને ડોગી સ્ટાઈલ પોજીશન અજમાવી જોઈએ. 
Lovers Club Stillઆ પણ વાંચો :