શ્રાદ્ધપક્ષનો આ દિવસ મહિલાઓ માટે છે ખાસ

shraadh
Last Updated: સોમવાર, 23 સપ્ટેમ્બર 2019 (10:18 IST)

પક્ષ દરમિયાન આપણે આપણા પૂર્વજોની તિથિ મુજબ શ્રાદ્ધ કરીએ છીએ. પણ શુ આપ જાણો છો કે આ દરમિયાન એક તિથિ એવી હોય છે જે મહિલાઓ માટે ખાસ હોય છે.
શ્રાદ્ધપક્ષનો એક દિવસ મહિલાઓને સમર્પિત હોય છે.
આ દિવસને માતૃનવમી કહેવામાં આવે છેઆ પણ વાંચો :