હોળી.. હૉટ હસીનાઓ.. હંગામો (જુઓ ફોટા)

હોળીનું વાતાવરણ છે. રજુ કરીએ છીએ એવી બોલીવુડની હસીનાઓ જે ફિલ્મોમાં ઓછી જોવા મળે છે અને પોતાની હોટ અદાઓને કારણે વધુ ચર્ચામાં રહે છે. કદાચ એ જ કારણ છે તેમના કેટલાક ફેન બની જાય છે અને ફિલ્મો મળી જાય છે.
હોળીના હુડદંગમાં રજુ છે આ બલાઓના હોટ ફોટા..

holi
આ પણ વાંચો :