ટીવી ગાઈડ (14 જુલાઈ)

વેબ દુનિયા|

(મુખ્ય ચૈનલ)
સવારે 10.00 ઈટીવી પ્રસારણ, 10.30 કલ્પના, 11.00 પ્રશ્નકાલ, બપોરે 12.00 પિયા કા આઁગન, 12.30 સ્ત્રી- તેરી કહાની, 1.00 પીહર, 1.30 સાત વચન સાત ફેરે, 2.00 ઐ દિલે નાદાઁ, 2.30 કસક, 3.00 નરગિસ, 3.30 સંસ્કાર, 4.00 પ્રાદેશિક પ્રસારણ, રાત્રે8.00 દ ન્યૂજ, 8.15 સમાચાર, 8.30 ક્યોંકિ... જીના ઇસી કા નામ હૈ, 9.00 બજેગા બૈંડબાજા, 9.30 પનાહ, 10.00 ચંદ્રમુખી, 11 બાયસ્કોપ- યકીન.
ફિલ્મ
સવારે 7.00 ફિલ્મ- યહાઁ, 11.00 ફિલ્મ- તૂ ચોર મૈં સિપાહી, બપોરે 3.00 મેરી ભૈંસ કો અંડા ક્યૂઁ મારા, 3.30 ફિલ્મ- લેડીજ ટેલર , સાંજે 7.30 મેરી ભૈંસ કો અંડા ક્યૂઁ મારા, રાત્રે8.30 ફિલ્મ- સૈંડવિચ.
મૈક્
સવારે 8.30 ફિલ્મ- જો જીતા વહી સિકંદર, બપોરે 12.00 ફિલ્મ- ઘર સંસાર, સાંજે 4.00 ફિલ્મ- કોયલા , રાત્રે8.00 ફિલ્મ- ક્રાંતિ.
સ્ટાર ગોલ્
સવારે 8.00 ફિલ્મ- લવ કે લિએ કુછ ભી કરેગા , 11.35 ફિલ્મ- બંધન , સાંજે 3.45 ફિલ્મ- હેરાફેરી, રાત્રે8.00 ફિલ્મ- માય ફ્રેંડ ગણેશા , 11.15 ફિલ્મ- માય ફ્રેડ ગણેશા-2
સ્ટાર વ
સવારે 9.30 હઁસ બલિએ, 10.30 પૃથ્વીરાજ ચૌહાન, 11.30 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ , બપોરે 12.00 શકુંતલા, 1.00 દિલ મિલ ગએ, 1.30 શકુંતલા, 2.00 દિલ મિલ ગએ, 2.30 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ, 3.00 ફિલ્મ, સાંજે 6.30 દિલ મિલ ગએ, 7.00 વાઇજ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર્સ , 7.30 મિલે જબ હમ તુમ , રાત્રે8.00 શકુંતલા, 8.30 દિલ મિલ ગએ, 9.00 મિલે જબ હમ તુમ, 9.30 લવ ને મિલા દી જોડી, 10.00 ્...્...્... ફિર કોઈ હૈ.
સ્ટાર પ્લ
સવારે 10.30 સ્ટાર વિવાહ, 11.00 રાજા કી આએગી બારાત, 11.30 મિતવા- ફૂલ કમાલ કે , બપોરે 1.30 હમારી દેવરાની, 2.00 સ્ટાર વિવાહ, 2.30 વાઇજ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર્સ, 3.00 સપના બાબુલ કા- બિદાઈ , 3.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 4.00 મિતવા- ફૂલ કમાલ કે, 4.30 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ, સાંજે 5.00 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ, 5.30 ચેહરા, 6.00 સબકી લાડલી બેબો, 6.30 હમારી દેવરાની, 7.00 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ, 7.30 મિતવા- ફૂલ કમાલ કે, રાત્રે8.00 રાજા કી આએગી બારાત, 8.30 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ, 9.00 સપના બાબુલ કા... બિદાઈ, 9.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 10.00 સબકી લાડલી બેબો.
સ્ટાર ઉત્સ
સવારે 10.00 શક્તિમાન, 11.00 સાઁઈંબાબા તેરે હજારોં હાથ, બપોરે 12.00 મહાભારત, 1.00 કરમ અપના-અપના , 1.30 કસ્તૂરી, 2.00 શાકાલાકા બૂમ બૂમ, 3.30 હાતિમ, સાંજે 4.30 કથા વિક્રમ બેતાલ , 5.00 શ્રીકૃષ્ણા, 6.00 મહાભારત, 7.00 જય ગંગા મૈયા, રાત્રે8.00 દિલ મિલ ગએ, 8.30 ા, બહૂ ઔર બેબી, 9.00 અન્નાૂ કી હો ગઈ વાહ ભઈ વાહ, 9.30 કહીં તો હોગા, 10.00 ખેલો જીતો જિયો.
* આ બધા કાર્યક્રમ અધિકૃત પ્રેસ નોટ પર આધારિત છે. સમય રહેતા કાર્યક્રમમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.


આ પણ વાંચો :